Home

 

1 Renovering och kalibrering av Sakae joystick. 
Samt.  Renovering och utbyte
Sakaespak
2 Montering av handtag på joystick     

3 Handtag

4 Special handtag

5 Armstöd
6 Styr system

7 Komplet styrsystem
8 Kund anpasad styrsystem
9

 

Reservdelar.

 

Spakrör

Bälg

Kablage

Kontakter

Givare

Elektronikkretskort

Lägesgivare

   
10

Ombyggnation (BM 6300).

 Samt.  Renovering och utbyte

 

EL70 Joystick

EL70 sats

Mini spakar

                                                    

 
11

Lager

IQAN

XT2

TOC 2

MDM

12

Utbyte       och    Reparation

            

Klicka på vippknappen

13 Ombyggnation enligt kundsspecifikation
Joystick ICM4


14
 Kattskalle till Joystick  Kattskalle
 
  

ICL 303 joystick
Utbyte    och    Reparation

 

ICL 303 joystick